Perspectief nota

Convenant Beschermd Wonen

4.5 Convenant Beschermd Wonen

Op dit moment zijn besprekingen gaande tussen de portefeuillehouder BW en MO en zijn collega-wethouders uit de subregio over Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) in de stuurgroep centrumgemeente taken. Deze stuurgroep zal medio 2019 de evaluatie van de regionale samenwerkingsafspraken over BW en MO afronden en nieuwe afspraken over de bestemmingsreserve voorbereiden. Hiermee moet vervolgens door elke gemeente in de subregio Almelo ingestemd worden. De inzet van Almelo is hierbij om te komen tot een gemaximeerde bestemmingsreserve ter dekking van risico’s en extra kosten i.v.m. de doordecentralisatie van de centrumgemeentetaken. Het bedrag dat hierboven overblijft kan vervolgens terugvloeien naar de individuele gemeenten.

ga terug