Perspectief nota

Economie en Participatie

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Onze missie is meer Almeloërs aan het werk krijgen. Onze organisatie staat ervoor dat onze inwoners met een bijstandsuitkering een kans maken in onze groeiende economie. Ook al hebben zij een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En dat geldt ook voor onze ondernemers. Wij willen dat zij ondernemen dankzij wet-en regelgeving, niet ondanks wet-en regelgeving.

Visie

Wij voorzien voor Almelo een eigentijds economisch format die is gericht op Noordwest Twente. Met een aantal organisaties die nu al landelijk publiek trekken. Bijvoorbeeld Preston Palace, Heracles Almelo, Kees Smit, het Theaterhotel. En een aantal aansprekende Europese partijen in de logistieke sector die gebruik maken van het vernieuwde Twentekanaal met de containeroverslagfaciliteiten op het XL. En een onderscheidend profiel als Waterstad met drie jachthavens en de Waterboulevard tot in het centrum.
Via het programma Economie en Participatie zorgen we met deze scope ervoor dat we in 2022 een stad zijn met 44.000 arbeidsplaatsen en dat we het aantal bijstandsgerechtigden verlaagd hebben naar 2.200 bijstandsdossiers.

Strategische en operationele doelstellingen

Nederland bevindt zich in een transitiefase waar we als Almelo voelbaar ons deel van meepakken. De energietransitie door de opwarming van de aarde, de sterk wijzigende consumentenvoorkeuren, enorme technologische ontwikkelingen en gespannen handelsverhoudingen hebben een grote economische impact. Allemaal zaken die ogen als een bedreiging, maar vooral kansen biedt.
Binnen dit economisch kader staat het bedrijfsleven aan de lat om als samenleving te floreren. Zeker in Almelo is deze handschoen opgepakt door onze ondernemende stakeholders.
Op het XL-park, de toekomstige Lifestyle-boulevard, de binnenstad zien wij ondernemers miljoenen investeren.

Het zijn uitstekende ingrediënten om ondernemers te ondersteunen en onze uitkeringsgerechtigden te activeren tot meer / hernieuwde deelname aan de maatschappij. Hiertoe hebben wij onze doelen gesteld in het programma Economie en Participatie.

Hoofddoel I:    Almelo, hier wordt gewerkt

1   In 2022 doen minder Almeloërs een beroep op de bijstand en gaan meer Almeloërs van bijstand naar werk.

  • Een betere ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen dan in andere gemeenten (in 2022 naar 1,22%).
  • Minder mensen in de bijstand (in 2022 naar 2200 bijstandsdossiers).

2   In 2022 sluiten vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan.

  • Minder spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (in 2022 naar “gemiddeld”, UWV spanningsindicator).

3   In 2022 zijn meer Almeloërs in staat om in de veranderende arbeidsmarkt aan het werk te komen of te blijven.

  • Minder mensen terug naar de bijstand (in 2022 naar 20 mensen).

4   In 2022 zetten meer Almeloërs zich in voor hun stad of buurt.

  • Meer bijstandsgerechtigden zetten zich in voor de samenleving

  (in 2022 naar 70% in de doelgroep “participatie”, voor de doelgroep zorgbehoevenden: pm).

Hoofddoel II:   Almelo en haar subregio kent een krachtige, groeiende economie

  1. In 2022 is Almelo aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven
  • Meer banen (in 2022 verhoging van het aantal banen met 4000 ten opzichte van 2016).
  • Een beter ondernemersklimaat (rapportcijfer 7 in 2022).
ga terug