Perspectief nota

Stand van zaken taakstellingen

5.4 Stand van zaken taakstellingen

Hieronder treft u een overzicht van de taakstellingen die in de begroting 2019 en het huidige financieel meerjarenperspectief 2020-2022 zijn opgenomen. In het kader van de voorjaarsrapportage 2019 rapporteren wij over de stand van zaken met betrekking tot de invulling van de taakstellingen 2019. Het geheel van de resterende taakstellingen zal bij de voorbereiding van de begroting 2020 integraal worden bezien.

Met betrekking tot de taakstelling 'Systeeminnovaties fysiek domein' geldt dat in de afgelopen periode steeds is gebleken dat het vrijwel onmogelijk is deze taakstelling van een concrete invulling te voorzien.

Herkomst

Maatregel

2019

2020

2021

2022

TOTAAL

PN 2015

Besparen op vastgoed

130

0

0

0

130

PN 2015

Besparen op energie

195

0

0

0

195

PN 2015

Systeeminnovatie fysiek domein

0

750

0

0

750

PN 2015

Besparen op uitvoering fysiek

317

563

0

0

880

PN 2015

Centraliseren integraal toezicht en handhaving

150

0

0

0

150

PN 2017

Kostenbesparing participatiewet

850

0

0

0

850

PN 2015

Kostenbesparing sociaal domein

620

0

0

0

620

Coalitieakkoord

Besparen op programma zorg

500

2.000

2.000

2.400

6.900

Coalitieakkoord

Besparen op programma economie en participatie

250

250

500

550

1.550

TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE

3.012

3.563

2.500

2.950

12.025

Bedragen * 1.000 euro

ga terug