Perspectief nota

Verduurzamen zwembad Het Sportpark

4.7 Verduurzamen zwembad Het Sportpark

Er is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een huisvestingsonderzoek voor het binnenzwembad in Almelo. Het onderzoek moet via een rapportage inzicht geven in de vraag wat de vervolgstap zou moeten zijn voor de toekomst van het huidige binnenzwembad (renovatie of nieuwbouw). De rapportage komt eind mei 2019 beschikbaar (6 weken na het verlenen van de opdracht).
Er is gevraagd de volgende varianten uit te werken:

  1. renovatie van het huidige zwembad voor een verlengde gebruiksperiode van 25 jaar;
  2. renoveren van het huidige zwembad en toevoegen van extra recreatieve elementen, houdbaarheid 25 jaar;
  3. nieuwbouw van het zwembad op de huidige locatie van het zwembad, conform het wensbeeld van het Sportbedrijf;
  4. nieuwbouw van het zwembad bij IISPA, conform het wensbeeld van het Sportbedrijf;
  5. nieuwbouw tussen Almelo en Wierden (bv. Badweg/Wendelgoor), conform het wensbeeld van het Sportbedrijf.
ga terug