Perspectief nota

Nieuwstraatkwartier

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Kernboodschap van het programma: In het Nieuwstraatkwartier maken we er samen meer van. We zijn samen op weg naar een levendig en vitaal Nieuwstraatkwartier waar mensen fijn wonen, werken en verblijven. Leidraad voor het programma is ‘aansluiten bij wat er leeft in de wijk’.
Het programma wil in alle situaties flexibel kunnen schakelen zodat ruimte ontstaat om de goede dingen op het juiste moment te (laten) doen.

Visie

Als streep op de horizon willen we bereiken dat bewoners en ondernemers in het Nieuwstraatkwartier trots zijn op zichzelf, op elkaar en hun leefomgeving. De basis moet sociaal, ruimtelijk, energetisch en technisch duurzaam op orde zijn. Het Nieuwstraatkwartier is een levendige en vitale wijk waar het volgens de bewoners en ondernemers fijn wonen, werken en verblijven is.

Strategische en operationele doelstellingen

Het Programma Nieuwstraatkwartier vertaalt de visie, de streep op de horizon, in 5 strategische doelstellingen met onderliggende operationele doelen.

 1. De basis is op orde (schoon, heel, veilig) want:
 • De wijk is schoner;
 • De wijk is veiliger en is er minder ondermijnende criminaliteit;
 • De wijk is 'technisch' beter op orde;
 • De woningen zijn kwalitatief verbeterd.
 1. Een duurzaam sociale en leefbare wijk waarin:
 • Bewoners meer betrokken zijn bij hun wijk;
 • Er meer sprake is van een inclusieve samenleving;
 • Er minder is sprake van overerving van armoede;
 • De zelfredzaamheid van bewoners groter is;
 • Het gebruik (en de stapeling) van voorzieningen verlaagd is ;
 • De 'wijkeconomie' meer op orde is.
 1. Een ruimtelijk toekomstbestendige wijk waarbij:
 • De uitstraling van de wijk ruimtelijk gezien verbeterd is;
 • Iconen meer tot hun recht komen;
 • De entree van de wijk verbeterd is;
 • De beleving en waardering van groen, water en openbare ruimte is toegenomen.
 1. Een klimaat-adaptieve en aardgasvrije wijk waarin;
 • De energie-transitie meer in gang is gezet;
 • Woningen gemiddeld energielabel B hebben;
 • De bewustwording van duurzaamheid en klimaatsverandering verbeterd is.
 1. Een groter vertrouwen van bewoners in de toekomst van de wijk, gemeente en andere (overheids)organisaties omdat:
 • De samenwerking tussen de partijen in de wijk verbeterd is;
 • De partners betrouwbaar gebleken zijn;
 • De wijze van communiceren duidelijker en begrijpelijk is.
ga terug