Perspectief nota

Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Ambitie

Samen maken we Almelo veiliger.  Het moet in Almelo veilig wonen, werken en verblijven zijn.  Voor (ondermijnende) criminaliteit is geen plek.  Via het programma Veiligheid werken we op buurt- en wijkniveau aan minder criminaliteit en een betere veiligheidsbeleving.

Visie

Inwoners en ondernemers in Almelo voelen zich veiliger in hun stad en dragen hier zelf meer aan bij.

Strategische en operationele doelstellingen

 1. In 2022 krijgen kwetsbare personen meer passende zorg en veroorzaken ze minder overlast in buurten:
 • Er belanden minder kwetsbare personen met verward gedrag in een politiecel terwijl er geen sprake is van strafbaarheid.
 • Het aantal meldingen van woonoverlast is gedaald.
 1. In 2022 hebben inwoners meer vertrouwen in hoe de gemeente handhaaft en toezicht houdt in wijken en buurten:
 • Het percentage inwoners dat tevreden is over hoe de gemeente handhaaft en toezicht houdt in hun wijk of buurt is gestegen.
 • De meldingsbereidheid voor overlast en overtredingen is gestegen.
 1. In 2022 zijn Almeloërs zich meer bewust van de veiligheid in hun stad en dragen ze hier zelf meer aan bij:
 • Er zijn 32 buurtpreventie-initiatieven.
 • De tevredenheid over de gemeentelijke aanpak van sociale veiligheid is gestegen.
 1. In 2022 voelen inwoners, ondernemers en bezoekers zich veiliger in de stad en hun buurt en ervaren minder overlast:
 • Het percentage inwoners dat zich altijd veilig voelt is met 5% gestegen.
 • Het aantal misdrijven is met 360 afgenomen.
 • Het rapportcijfer veilige buurt is gestegen.
ga terug