Perspectief nota

Binnenstad

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteiten en projecten

Binnen het programma binnenstad is het principe “samen met de stad” leidend. Voor het bereiken van de doelen is namelijk inzet nodig van andere organisaties. De verbeteringen en veranderingen in het centrum zijn  voor het overgrote deel afhankelijk van de inzet van particuliere partijen (eigenaren, ondernemers(vereniging), ontwikkelaars). Deze inzet kan echter niet afgedwongen worden. Het streven is dat de binnenstadspartner in 2019 afspraken maken over hun bijdrage aan het realiseren van de doelen.  De programmamanager is hierin stimulerend, faciliterend en regisserend. Daarnaast is de gemeente ook trekker van een aantal projecten.

Vanwege de energie die op dit moment zit op de Koers voor de Binnenstad, focust het programma binnenstad zich voor 2019 op 5 sporen die uit de koers voortvloeien:

 1. Compacter centrum en aantrekkelijke binnenstadskwartieren: Projecten en activiteiten binnen dit spoor dragen bij tot het verkleinen van het kernwinkelgebied, het versterken van het karakter van de vier binnenstadskwartieren en/of het transformeren van winkelruimte in de flanken naar wonen en werken. Dit gaan we doen door:
 • Afspraken te maken met partners over hoe de binnenstad aantrekkelijker te maken
 • Het openstellen van een deel van de Grotestraat Noord en Zuid voor autoverkeer
 • Het stimuleren van transformatie van winkels in de transformatiegebieden
 • Het winkelgebied compacter te maken
 • De invoering van een leegstandsverordening te onderzoeken
 • Te stimuleren dat bedrijven zich vestigen in de door de gemeente aangewezen gebieden in de binnenstad
 • Het herontwikkelen van gemeentelijk vastgoed naar functies passend in de 'nieuwe koers voor de binnenstad'
 • Het verlengen van de Waterboulevard en het aanleggen van een haven in de binnenstad
 • Renoveren en aantrekkelijk maken van gevels en vastgoed in de binnenstad
 1. Versterken Almelose DNA in de binnenstad:  Waar de stad van is zou de binnenstad meer van moeten zijn. Projecten en activiteiten moeten bijdragen aan de versterking van de zichtbaarheid van het DNA van Almelo. De binnenstad draagt het DNA van Almelo, de identiteit van de stad en de geschiedenis van de stad. De betekent dat bedrijven, verenigingen, instellingen, verhalen etc. uit de stad meer zichtbaar mogen worden in de binnenstad. Hierbij hanteren we vier kernwaarden die het Almelose DNA vormen:

  Dit gaan we doen door:

 • Het verhogen van de kwaliteit van activiteiten op het gebied van cultuur, vrije tijd en sport en aantrekken van meer bezoekers zoals door keuzes in programmering en betere promotie
 • Het thema water te verbinden aan evenementen in Almelo
 • Het wegnemen van belemmeringen voor organisatoren, zoals via vergunningen en subsidies
 • Afspraken te maken over de verhoging van de kwaliteit van het aanbod van sport en cultuur in de stad
 • Het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de versterking van de zichtbaarheid van het DNA in de binnenstad
 • Vergroten van het aantal m2 groen in de binnenstad
 1. De binnenstad als hart van Noordwest Twente. Projecten en maatregelen moeten de relatie van Almelo met de omliggende dorpen versterken (bv fysieke verbindingen, streekproducten etc.). Dit gaan we doen door:
 • Het uitvoeren en tussentijds evalueren van een driejarige pilot 'twee uur gratis parkeren in de binnenstad'
 • De bewegwijzering naar de parkeergarages te verbeteren
 1. Vermarkten en imago binnenstad: Communicatie is de vierde en tevens onmisbare pijler van het programma binnenstad. We kunnen investeren in stenen, evenementen, transformatie, initiatieven etc., maar als de investeerder, regio inwoner, ondernemers etc. van niets weet, gaan komen ze niet in beweging. Bovendien heeft de binnenstad van Almelo een negatief imago en is er een achterstand in te halen. Een sterke communicatie- en marketingstrategie is dus noodzakelijk om bezoekers, investeerders, ondernemers en bewoners te trekken.
 2. Samenwerking: Het programma binnenstad zet nadrukkelijk veranderingen in gang op ruimtelijk en programmatisch vlak, maar daar horen ook organisatorische veranderingen bij. De binnenstad van Almelo moet een eigen gezicht krijgen, letterlijk en figuurlijk. De betrokken partners bij de Koers voor de binnenstad willen zich manifesteren als een TEAM BINNENSTAD, met de programmamanager als aanvoerder die het voortouw neemt bij het vertalen van de Koers naar een concreet en meetbaar uitvoeringsprogramma over een periode van één of twee jaar.
ga terug