Perspectief nota

Diverse overige ontwikkelingen

Lokale lasten 2019

2.5.2 Lokale lasten 2019

De Atlas van de lokale lasten (uitgave van het Coelo) is een jaarlijks overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Deze uitgave geeft een landelijk overzicht van de hoogte en de ontwikkeling van de lokale lasten. Het behandelt achtereenvolgens de tarieven van afzonderlijke decentrale heffingen, de woonlasten voor huishoudens, de totale decentrale lasten voor standaardhuishoudens en bedrijven en de opbrengsten van decentrale heffingen. Verder is er een overzicht van tarieven en woonlasten op het niveau van afzonderlijke gemeenten, provincies en waterschappen. Hierbij ligt de nadruk op de lasten voor huishoudens. Voor alle gemeenten worden ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing uitgebreid in kaart gebracht: heffingssystematiek, tarieven en kwijtschelding.

In onderstaand overzicht staan de meest recente cijfers van het Coelo over de bruto woonlasten van de Twentse gemeenten. Dit is slechts één overzicht uit de rijk geschakeerde rapportage van het Coelo. Eén opvallend feitje daarin. Op pag. 92 wordt Almelo specifiek genoemd als het gaat om de hondenbelasting. De mutatie in het tarief is hier -49%. Dit is overeenkomstig het afgesproken beleid de hondenbelasting in 2 jaar tijd af te schaffen waarbij het eerste jaar het tarief is gehalveerd.

N.b. het cijfer voor bruto woonlasten voor Nederland in kolom 2019 (eenpersoons huishoudens) is onbekend en daarom op 0 gezet.

Bruto woonlasten

Eenpersoons huishoudens

Meerpersoons huishoudens

Stijging t.o.v. 2018

2018

2019

2018

2019

1-pers.

Meerpers

Almelo

781

808

781

808

3,5%

3,5%

Borne

744

769

744

769

3,4%

3,4%

Dinkelland

746

744

774

769

-0,3%

-0,6%

Enschede

747

773

787

808

3,5%

2,7%

Haaksbergen

769

778

820

829

1,2%

1,1%

Hellendoorn

683

718

797

836

5,1%

4,9%

Hengelo

714

728

787

788

2,0%

0,1%

Hof van Twente

748

746

790

778

-0,3%

-1,5%

Losser

775

792

806

817

2,2%

1,4%

Oldenzaal

638

637

668

662

-0,2%

-0,9%

Rijssen-Holten

566

579

602

620

2,3%

3,0%

Tubbergen

654

666

684

692

1,8%

1,2%

Twenterand

657

710

697

745

8,1%

6,9%

Wierden

620

626

764

763

1,0%

-0,1%

Overijssel

686

702

731

742

2,3%

1,5%

Nederland

654

0

721

740

-100,0%

2,6%

Bedragen * 1 euro

ga terug