Perspectief nota

Diverse overige ontwikkelingen

Beleidsvrijheid decentrale taken?

2.5.3 Beleidsvrijheid decentrale taken?

In maart 2019 verscheen een advies van de Raad voor het Openbaar bestuur met als titel 'beleidsvrijheid geduid'. Het advies is gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het antwoord op de door de Minister geformuleerd onderzoeksvraag. De Minister wilde over een conceptueel kader beschikken om de mate van beleidsvrijheid te kunnen vaststellen voor de toekomstige financiële verhoudingen.

Beleidsvrijheid gaat om de mogelijkheden van decentrale overheden om zelf te kunnen beslissen over de inzet van hun middelen. Decentrale overheden voelen zich daarin vaak beknot. Er is voortdurend discussie over de mate van beleidsvrijheid van decentrale overheden. Dat is onvermijdelijk. Het zorgt voor dynamiek. Het houdt overheden onderling scherp over de vraag welke taken, hoe en door wie het meest democratisch en doelmatig kunnen worden uitgevoerd.

ga terug